Zde jsou popsány nejčastěji se objevující „závady“ v teplovodní části teplovzdušného vytápění, které se objevují zejména při zahájení topné sezony po letní odstávce.

Standardní postup:KONTROLA OTEVŘENÍ VŠECH KULOVÝCH VENTILŮ

Závada: čerpadlo není funkční a nesvítí žádná kontrolka
Odstranění: kontrola připojení el. proudu, nahození jističů v regulaci RG 2, RG 3(upevněna na IZT nebo na stěně) nebo v domovním rozvaděči

Závada: systém větrá, ale netopí
Odstranění: nastavit správné režimy na regulátoru – dle návodu na ovládání
CP 05 – musí svítit žlutá (oranžová) kontrolka se symbolem teploměru a na prostorovém termostatu symbol „plamínku“.
CP 07 – na spodním řádku displeje uprostřed nápis „TOPÍ“

Závada: čerpadlo není funkční, na regulaci RG2, RG3 svítí červená kontrolka „porucha“
Odstranění: na manometru překontrolovat tlak v systému. Pokud klesl pod 0,8bar-bezpečnostní tlakový ventil systém odstavil. Pomocí hadice (nebo ventilu), dopustit vodu na pracovní tlak 1,8-2,0bar. Při zvýšení tlaku nad 1bar se systém automaticky sepne. Popř. na regulaci zatlačit na pojistku, umístěnou pod malým víčkem.

Závada: čerpadlo funkční, správně nastaveny režimy, tlak v pořádku – systém netopí
Odstranění: potrubí CU mezi IZT a čerpadlem je teplé – čerpadlo je horké (může vydávat i různé zvuky), za čerpadlem je potrubí studené. Odvzdušnit čerpadlo. Uprostřed čerpadla je stříbrný šroubek na velký plochý šroubovák –šroubek povolit dokud neteče pouze voda bez bublin a zvuků –šroubek opět dotáhnout.Popř. dopustit vodu do systému.
POZOR NA OPAŘENÍ!!

Odstranění závad platí, i pokud je místo IZT použit elektrokotel či jakýkoliv jiný zásobník vody.
V případě, že netopí radiátory či otopné žebříky v koupelnách, je nutné je odvzdušnit.
Po každém odvzdušnění systému se musí překontrolovat tlak a popř. dopustit voda.

Tištěná verze mauálu ke stažení (.doc)