Firma vznikla v srpnu 2001 jako montážní firma stabilních hasících   zařízení   v   supermarketech, výrobních halách a velkoskladech. Postupem času a vzniku nepříznivých, ale i příznivých okolností se firma přeorientovala na montáž „rekuperačních jednotek“,solárních systémů a nízkoteplotního vytápění rodinných domů.

Této činnosti se věnujeme od dubna 2002. Za   tuto   dobu   jsme   zrealizovali   několik   desítek rodinných domků a byli jsme přizváni ke spoluúčasti na montáži „větších projektů“. Zejména projekt “Jižní Chlum“ u Zlína pro občanské sdružení „Zelené bydlení“ a projekt „Slunce do škol“ jako příklad využití solární energie.

Abychom si zachovali konkurence schopnost, spolupracujeme s renomovanými výrobci dovozci a také od nich vlastníme potřebné certifikáty a osvědčení o odbornosti pro montáž jejich zařízení. Tím Vám, zákazníkům, můžeme poskytnout stoprocentní služby a maximální záruky.

Neustále zvyšujeme své znalosti a rozšiřujeme svou nabídku.